onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 1


Början av uppenbarelsen

När jag var ung i Herren studerade jag vad människor lärde om profetia och jag trodde att jag verkligen hade funnit ut en del saker, då Herren en dag talade till mig och blåste ut alla dessa traditioner ut ur mitt huvud. Efter detta tappade jag tron på att jag skulle kunna komma på dessa saker med mitt sinne och jag gav snart upp dessa försök. Det var då som Gud frikostigt gav mig uppenbarelser i det profetiska Ordet. Guds kraft var närvarande i min oförmåga så att sanningen skulle kunna komma genom nåd och inte egna gärningar.

(2 Kor 12:9-10) Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. (10)……….Ty när jag är svag, då är jag stark.

Gud har uppsåtligen gett ”dolt manna” för det köttsliga sinnet, så att bara Hans Ande skulle avslöja det för vem Han vill. Åtminstone tre profeter kom till mig utan att känna varandra och profeterade under min tidiga kristna tid att jag hade fått Kunskapens och Visdomens Ande. Jag begrep så småningom att dessa gåvor kom genom ”olika slags tjänster” och genom ”olika slags kraftgärningar” (1 Kor. 12:5,6) För mig verkar dessa gåvor speciellt till att avslöja [hemligheter i] Skriften.

Jag vet att varje uppenbarelse som vi tar emot måste bevisas av Skriften helt och hållet, för Ordet säger att om vi lägger till eller drar ifrån något ifrån Skriften, drar det förbannelse över oss. (Gal. 1:6-9; Upp. 22:18,19)

Gud kan genom Sin nåd på ett övernaturligt sätt hjälpa oss att sätta ihop detta pussel utan att några bitar saknas eftersom ”summan av ditt ord är sanning” (Ps 119:160) Jag bönföll Gud att göra detta för mig och Han hörde. (Jak. 1:5) Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

I min tidiga tid som kristen bad jag Herren om klarhet när det gällde åtskiljande synsätt på Jesu andra tillkommelse (uppryckandet). Jag var i vardagsrummet, med Skriften framför mig och jag bad Gud om visdom att samordna det som verkade vara motsägelsefullt. Plötsligt flödade förståelse och kunskap genom mitt sinne och jag förstod senare att det var Kunskapens och Visdomens Ord. Gud fick skriftställen att passa ihop på ett ögonblick. Jag hoppade upp av glädje och sprang ut i köket och berättade för min fru vad som hade hänt. Jag hade aldrig tagit emot uppenbarelse på ett sådant iögonfallande övernaturligt sätt tidigare. Det var ingen uppenbarelse som överensstämde med mina traditioner, så jag bad Herren att ge mig ett tecken för att bekräfta det. Tecknet jag bad om var att Han skulle skicka någon till mig som skulle berätta exakt samma sak som Han hade visat mig.

Under en vecka berättade jag för mina vänner i den lokala församlingen att jag hade fått en uppenbarelse. Man sa till mig mer än en gång att jag hade missat Gud. Då dök en pastor upp vid en skolinvigning som församlingen hade på fredag. Några av de mer ”mogna” bröderna tog pastorn åt sidan för att få honom att tänka som dem. Jag lämnade kyrkan den kvällen utan att veta vad som hade hänt, men kontaktades senare av bröderna som berättade för mig att denne pastor hade berättat exakt samma sak som jag hade berättat för dem. Jag bjöd hem pastorn, som hette Bolivar, till mitt hem tillsammans med några av de andra bröderna. När Bolivar hörde mitt namn blev han jätteglad och började att berätta vad som hade fört honom till vår församling. När han befann sig i Opelousas, Louisiana, fick han en vision av Route 61. I visionen såg han en skylt på Route 61 som sa ”tre miles till tre L.” Han kände sig ledd till att följa vägen till Baton Rouge där vi bodde, men han kunde fortfarande inte förstå visionen. På ett hotell hittade han en telefonkatalog och där letade han efter en församling som han kunde besöka. Även fastän vårt samfund var hans sista val på grund av dess trångsynta sekterism, så kände han sig manad att gå dit. Vår stad var full av olika kyrkor, men han leddes till vår kyrka denna fredag, dit vi aldrig gick annars på fredagarna utom vid detta speciella tillfälle. Efter att ha varit i mitt hem och fått reda på att mitt namn var Eells, uttalat som många L och att det fanns tre i familjen, så ville han också kolla trippmätaren. Han fann att det var exakt tre miles från Route 61 till uppfarten till mitt hus. Skylten i visionen ”tre miles till tre L” var på pricken rätt!

En nära vän från min ungdom och som hade vittnat för mig, Don Robertson, var där. Han hade en vision några år innan där han såg en mörkhyad, som var klädd på ett speciellt sätt, sitta framför honom och berätta för honom sanningen om uppryckandet. När han kom in i vårt hus den dagen såg han att Bolivar var den mannen han hade sett i sin vision och han var klädd på samma sätt som han var klädd i visionen. Herren sa till honom: ”Där är han, sitt ner och lyssna”. En suverän Gud kan få dig dit han vill ha dig. Det är överflödigt att säga, men Bolivar delade samma uppenbarelse som Herren hade gett mig en vecka innan. Han berättade för Mary och mig att en dag skulle vi flytta till Florida, vilket också skedde många år senare.

Sedan dess har Gud utökat den grundläggande uppenbarelsen på ett storartat sätt och gett mig många andra dessutom. Han har visat mig hur man kan bevisa dem från början till slutet i bibeln för dem som har ögon och öron. Jag vet att Gud har gett mig några underbara pusselbitar och Han har troligtvis gett dig några också. Om vi håller oss ödmjuka, först och främst inför Ordet och i andra hand till varandra, så kommer Gud att sätta samman detta pussel för oss.

Var vänlig att notera att jag inte säger att allt som du läser är Kunskapens och Visdomens Ord. Gud har talat till mig eller genom mig till andra många gånger och gett mig konturerna. Mellan dessa gånger har jag tillbringat många timmar i Ordet för att söka efter ”SUMMAN” av vad som uppenbaras om många frågor så att jag kan fylla ut dessa konturer. När jag nu sagt detta så vet jag att även vårt bästa inte är ren sanning än.

(1 Kor. 13:9) Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del.

Ju närmare slutet vi kommer, desto mer kommer vi att förstå. Sedan Gud började tala till mig på detta sätt, så har jag inte lästa några böcker skrivna av människor som handlar om profetior om ändetiden, utan bara Boken. Jag vet att jag inte tagit någon människas ord eller accepterat några samtida profetior eller visioner, som inte varit bekräftade genom Ordet för få dem att stämma med mina slutledningar. Du blir min domare genom din bön. En snabb, ytlig läsning av denna bok kommer att ge mycken uppenbarelse, men den kommer att ge mycket mer om du läser en långsamt och under meditation. En andra och tredje genomläsning kommer att avslöja ännu mera, precis som när vi läser bibeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar