onsdag 4 februari 2015

DET DOLDA MANNAT

DET DOLDA MANNAT
FÖR DEN YTTERSTA TIDEN
Av
David Eells

Den som vinner seger,
åt honom skall jag giva av
det fördolda mannat…..

Översättarnas anmärkning:
Ett ord som används för att beskriva Jesu mänskliga härkomst och födelse är Människosonen. För att skilja Jesu första blivande i en mänsklig kropp använder författaren David Eells ordet MANCHILD för att beskriva Jesu ’födelse’ genom kvinnan, församlingen, i Uppenbarelseboken 12:5 Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Jesus kommer att ’födas’ i en kollektiv kropp och göra de gärningar som Jesus gjorde, ja långt större. Vi har valt att översätta detta ord med GOSSEBARNET, för att skilja dessa två ’födelser’ åt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar